Advokatė Jolanta Voroneckienė 1998 metais baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, kur jai buvo suteiktas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis.

     Savo profesinę patirtį advokatė sukaupė nuo 1997 metų pradėjusi dirbti teisininke Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kur dirbo iki 2007 metų Nepriemokų išieškojimo skyriuje, ėjo skyriaus vedėjo pavaduotojos pareigas. Nuolat skaitė paskaitas ir vedė seminarus Valstybinės mokesčių inspekcijos sistemos darbuotojams mokestinių nepriemokų išieškojimo, užtikrinimo priemonių taikymo klausimais, konsultavo juridinių asmenų prievolių įvykdymo, perleidimo bei kitomis juridinių asmenų steigimo, veiklos ir likvidavimo temomis. Rengė teisės aktus, dalyvavo įvairių lygių darbo grupėse sprendžiant kartu su Lietuvos Respublikos teisingumo, finansų, ūkio ministerijų, Antstolių rūmų, Lietuvos banko, Lietuvos bankų asociacijos darbuotojais teisės aktų tobulinimo bei jų įgyvendinimo klausimus mokestinių skolų administravimo, vykdymo proceso, bankroto, restruktūrizavimo ir kitose srityse. Domėjosi tarptautiniu išieškojimu. Analizavo ir vertino įmonių sanavimo ir taikos sutarčių projektus, restruktūrizavimo metmenis ir planus.

      Nuo 2000 iki 2007 metų advokatė Jolanta Voroneckienė Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu buvo paskirta Bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių administratorių atestavimo komisijos nare. Dalyvavo Nacionalinės verslo administratorių asociacijos organizuojamuose kursuose, kur vedė kvalifikacijos kėlimo seminarus bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių administratoriams mokesčių administravimo bei kitais bankroto ir restruktūrizavimo procedūrų taikymo metu iškilusiais klausimais.

      Advokatė turi Bankrutuojančių įmonių administratoriaus kvalifikacinį pažymėjimą.

      Savo profesines žinias advokatė gilino ir tarptautiniuose seminaruose bei konferencijose (Finansinių ataskaitų supratimas ir analizė (PE International sertifikatas), Įmonių nemokumas (PE International sertifikatas), Restruktūrizavimo planų rengimas, supratimas ir vertinimas (PE International sertifikatas), Bankrotas ir restruktūrizavimas (PE International sertifikatas), Bankroto ir restruktūrizavimo procedūrų vadovai (PE International sertifikatas) ir pan.).

      Nuo 2007 iki 2008 metų advokatė dirbo Advokatų kontoroje J. Judickienė ir partneriai JUREX.

      2008 metais Jolanta Voroneckienė įsteigė advokatės kontorą, kurioje dirba iki šiol.