darbo sutarties sudarymas bei vykdymo kontrolė;
    darbo ginčai;
    teisinė pagalba darbo teisinių santykių srityje.