juridinio asmens reorganizavimas bei restruktūrizavimas;
      juridinio asmens priverstinis ir/ar savanoriškas likvidavimas;
      juridinio asmens likvidavimas vykdant bankroto procedūrą;
      juridinio asmens prievolių vykdymas;
      kiti juridinio asmens veiklos aspektai, jų teisinis vertinimas bei konsultacijos.