Pagalba patikrinimo metu :
    konsultacijos dėl mokestinio patikrinimo ir jo atlikimo procedūrų;
    pastabų dėl patikrinimo akto rengimas;
    susitarimo su VMI dėl mokesčių dydžio rengimas.

    Mokestiniai ginčai:
    VMI teikiamo skundo dėl sprendimo patvirtinti patikrinimo aktą rengimas;
    skundų Mokestinių ginčų komisijai ir/ar teismams dėl patikrinimo akto panaikinimo rengimas;
    atstovavimas mokestinio ginčo metu visose institucijose bei teismuose.

    Mokestinių nepriemokų administravimas:
    skolų atsiradimo prevencija;
    VMI atliekamų išieškojimo procedūrų teisėtumo įvertinimas;
    skundų rengimas dėl neteisėtų VMI veiksmų;
    mokestinės nepriemokos atidėjimas/išdėstymas;
    mokestinės nepriemokos pripažinimas beviltiška;
    atleidimas nuo mokestinių baudų ir delspinigių ;
    mokestinės nepriemokos perėmimas;
    išieškojimo senatis ir kiti skolų nurašymo būdai.

    GPM deklaracijų pildymas gyventojams.

    Konsultacijos apmokestinimo klausimais.