Siekdami pagerinti savo klientų verslo aplinką ir padėti jiems kvalifikuotai ir operatyviai spręsti įvairius finansinius-mokestinius klausimus, siūlome visapusišką pagalbą mokestinių įsiskolinimų administravimo klausimais.

Mūsų kontoros paslauga suteiks galimybę ir padės tinkamai vykdyti finansines prievoles, sumažinti jų neįvykdymo riziką ir išspręsti jau iškilusias finansines-mokestines problemas. Mes pasiruošę padėti išsamiai išanalizuoti individualias situacijas ir pasiūlyti geriausią sprendimą konkrečiu klausimu. Mūsų kontora vertins ir analizuos susidariusias situacijas, teiks teisines išvadas, konsultacijas, pasiūlymus, rengs atitinkamus dokumentus, tarpininkaus santykiuose su skolininkais, kreditoriais ir antstoliais, atstovaus klientus valstybės institucijose bei teismuose visose įsipareigojimų atsiradimo, vykdymo ir nevykdymo stadijose.

Ypatingas dėmesys skiriamas mokestinių įsipareigojimų administravimui bei jų atsiradimo prevencijai:
-    atliekama mokestinių nepriemokų atsiradimo analizė ir teikiami pasiūlymai dėl jos vykdymo, mažinimo, atleidimo, nurašymo ir pan.;
-    vykdoma kreditorių atliekamų išieškojimo veiksmų (banko sąskaitų užblokavimo, lėšų nurašymo, turto pardavimo ir pan.) teisinė priežiūra, teikiami pasiūlymai dėl išieškojimo veiksmų sustabdymo, nutraukimo ir pan.;
-    teikiamos konsultacijos dėl užtikrinimo priemonių (turto, sąskaitų arešto, laidavimo, garantijos, hipotekos (tiek sutartinės, tiek priverstinės), įkeitimo, užstato) taikymo teisėtumo;
-    padedama mokestinės nepriemokos atidėjimo (išdėstymo), jos pripažinimo beviltiška ir nurašymo, priverstinio išieškojimo senaties termino nustatymo, atleidimo nuo delspinigių ir baudų, prievolių perėmimo, sumokėjimo už kitus asmenis ir kitų taikomų procedūrų metu;
-    atstovaujama vykdymo procese, teikiama pagalba turto realizavimo, turto arešto, apmokėjimo antstoliams ir panašiais klausimais;
-    teikiamos konsultacijos dėl debitorinių įsiskolinimų tvarkymo;
-    padedama nagrinėti ir spręsti tarptautinio išieškojimo klausimus.