Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime nutarė pripažinti, kad Laikinojo įstatymo (Žin., 2009, Nr. 152-6820) 6 straipsnio 1 dalis tiek, kiek ja sudarytos prielaidos perskaičiuojant sumažinti paskirtas senatvės pensijas, neprieštaravo Konstitucijai, kad Laikinojo įstatymo (Žin., 2009, Nr. 152-6820) 8 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje nustatytas sumažintų senatvės pensijų mokėjimas šioje dalyje nurodytiems asmenims, prieštaravo Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą“, kad Laikinojo įstatymo (Žin., 2009, Nr. 152-6820) 8 straipsnio 2 dalis tiek, kiek joje nustatytas sumažintų senatvės pensijų mokėjimas šioje dalyje nurodytiems asmenims, prieštaravo Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą“, kad Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis (2010 m. spalio 26 d. redakcija; Žin., 2010, Nr. 132-6717) tiek, kiek joje nustatytas sumažintų senatvės pensijų mokėjimas šioje dalyje nurodytiems asmenims, prieštaravo Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą“, kad Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 2 dalis (2010 m. spalio 26 d. redakcija; Žin., 2010, Nr. 132-6717) tiek, kiek joje nustatytas sumažintų senatvės pensijų mokėjimas šioje dalyje nurodytiems asmenims, prieštaravo Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą“.
 
Konstituciniam Teismui pripažinus, kad dirbantiems ar turintiems verslo pajamų  valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos gavėjams taikytiną teisinį reguliavimą valstybė pakeitė Konstitucijai prieštaraujančiu būdu.
Laikinojo įstatymo nuostatos (8 str. 1 ir 2 d.), kuriomis dirbantiems ar tam tikru verslu užsiimantiems senatvės ir valstybinių pensijų gavėjams pensijos buvo sumažintos didesniu mastu negu tiems asmenims, kurie nedirba jokio darbo ir nesiverčia jokiu verslu Konstitucinio Teismo nutarimu pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai.
Pažymėtina, kad  Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime konstatavo, kad senatvės pensijos gali būti mažinamos tik valstybėje esant itin sunkiai ekonominei finansinei padėčiai, laikinai, numačius jų kompensavimo mechanizmą, grąžinama per protingą laiką. Tačiau iki šiol nėra parengtas sumažintų pensijų kompensavimo tvarkos mechanizmas ir manytina tokiu būdu yra pažeidžiami senatvės pensininkų interesai ir jų teisėti lūkesčiai.
 
Įvertinus tai, kad konstatuotinas pensininkų teisių ir teisėtų lūkesčių pažeidimas, esant tokiam pagrindui sumažintos pensijos turi būtu grąžinamos. Veiksmingas teisių gynimas reiškia su įstatymų leidėjo veiksmais tiesiogiai susijusio pažeidimo pasekmių visišką pašalinimą, t. y. visos pensijos nepriemokos, susidariusios dėl antikonstitucinėmis pripažintų Laikinojo įstatymo nuostatų taikymo, priteisimą ir grąžinimą.
 
Šiuo metu pensininkai gali savo pažeistas teises ginti teisminiu būdu, pateikiant atitinkamai parengtus procesinius dokumentus į teismą.